NOLA ELKONSTRUKTIONER AB

Nola elkonstruktioner har bedrivit verksamhet inom elkonstruktioner sedan 1987 och består idag av tre elkonstruktörer. Vi har en bredkompetens inom elkraft, belysning och telesystem.
Vi är inte främmande för utmanande projekt och ny teknik.
Nola elkonstruktioner har över 50 års erfarenhet från elbranschen.


Vi har erfarenhet av att projektera DALI- och KNX-anläggningar. Både små och större projekt.
Vi har lång erfarenhet av projektering, kontroller, kalkyler och besiktningar av elanläggningar i olika projekt, se referenser om tidigare utförda projekt.