Nola elkonstruktioner tecknar ramavtal med Örnsköldsviks kommun

Nola elkonstruktioner tecknar ramavtal med Örnsköldsviks kommun. Avtalet gäller till 2017-09-30 med 2 optioner (2019-09-30 och 2020-09-30).