Våra tjänster

Nola elkonstruktioner hjälper er från idé till färdig anläggning.

Installationsprojektering
Vi projekterar kraft, belysning, tele/data, inbrottslarm, passersystem, brandlarm och styr / övervakning. Kan hjälpa dig med allt från förstudier till relationshandlingar med ritningar, scheman och tekniska handlingar som kan behövas för att få just ditt projekt komplett.

Utredningar
Utredningar av effektförbrukningar och utbyggnadsmöjligheter av befintliga installationer.

Besiktningar
Vi utför även entreprenad-, garanti-, inventerings- och statusbesiktningar. Vi gör även utredningar och kontroller på elanläggningar.

Dokumenation
Vi hjälper till att upprätta skötsel och driftinstruktioner. Omfattning enligt era önskemål.

Kalkyler
Vi kan göra fullständiga entreprenadkostnadskalkyler åt installatörer eller kalkyl underlag åt beställare för att kunna uppskatta vad ett projekt kommer kosta innan man börjat utföra installationer alt. börjat upphandlat elinstallatör.

Hissar
Upprättande av handlingar för upphandling av nya hissar eller modernisering av hissar. Detta gäller både plattformshissar och linhissar.