Tjänster

Nola elkonstruktioner hjälper er från idéer till färdig produkt.

Installationsprojektering
Vi projekterar kraft, belysning, tele/data, inbrottslarm, passersystem, brandlarm och styr / övervakning. Kan hjälpa dig att från förstudier till relationshandlingar med ritningar, scheman och andra tekniska handlingar som kan behövas för att få just ditt projekt komplett.

Besiktningar
Vi utför även entreprenad-, garanti-, inventerings- och statusbesiktningar. Vi gör även utredningar och kontroller på elanläggningar.

Kalkyler
Vi kan göra fullständiga entreprenadkostnadskalkyler åt installatörer eller kalkyl underlag åt beställare för att kunna uppskatta vad ett projekt kommer kosta innan man börjat utföra installationer alt. börjat upphandlat elinstallatör.