Aktuella projekt

Projekt Kommun Beställare
Ombyggnation av lokal till förskola Sollefteå Sollefteå kommun
Platåskolan (ombyggnation) Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
Flerfamilsbostäder Kv. Egypten  Örnsköldsvik Byggsigurd AB
Omb. GB-skolan Sollefteå Sollefteå kommun
BRF Prima Sundsvall PEAB Sverige AB
Nybygget (vård- & omsorgsboende själevad) Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
Gatu projekt – Sjukhusområdet Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
Omb. komvux (Platå) till högstadie skola Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun