Referenser

Detta är ett några av de uppdrag vi genomfört genom åren.

ProjektKommunBeställareÅrOm projektet 
HöglidenskolanÖrnsköldsvikÖrnsköldsviks kommun2017
Ängsmarkens förskolaÖrnsköldsvikÖrnsköldsviks kommun2017
Ombyggnation & nybyggnation av BredbyskolanÖrnsköldsvikÖrnsköldsviks kommun2016-2017

Skolor och utbildningslokaler

Projektnamn Kommun Beställare År
Höglidenskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2017
Ängsmarken Förskola Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2017
Omb. Bredbyskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2016-2017
Förskolan Ängsmarken Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2017
Omb. Sörlidenskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2015
Omb. Alneskolan kök Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2015
Omb. Höglandsskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2014
Brandlarm Idbyskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2014
Omb. Rödsta skolan, kök Sollefteå Sollefteå kommun 2014
Omb. fasader Geneskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2014
Säkerhet Långseleskolan gymnastik Sollefteå Sollefteå kommun 2012
Bel. matsal köpmanholmen skola Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012
Utvändig belysning Örnsköldsskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012
Bel. matsal Husumskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012
Omb. skolkök Sollefteå Sollefteå kommun 2012
Omb. Sundskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012
Ytterbelysning husumskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012
Omb. Nolaskolan (lärvux) Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012
Nolaskolan belysningsbyte Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2011-2012
Ytterbelysning Parkskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2011
Omb. Parkskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2011
Brandlarm Mycklingskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2011
Brandlarm Hållängetskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2011
Säkerhet Husumskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2011
Omb. Vallaskolan Sollefteå Sollefteå kommun 2008
Omb. Alneskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2009
Själevadskolan Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2008
Omb. Hållängetskolan matsal Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2008

Äldreboende, lasarett och vårdcentraler

Projektnamn Kommun Beställare År
Omb. Graningebyn Sollefteå Sollefteå kommun 2010
Omb. Lissgården Sollefteå Sollefteå kommun 2009

Allmänna byggnader

Projektnamn Kommun Beställare År
Omb. Simhall, Köpmanholmen Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2014
Servicehus & kaj, inre hamnen Skärgårdsprojekt Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2013-2014
Trysunda skärgårsprojekt Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2013
Skeppsmalen skärgårdsprojekt Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2013
Rivning badhus Sollefteå Sollefteå kommun 2012
Ny brandstation Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2012-2013
Paradiset ruschbanbelysning Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2012
Omb. reception kommunhus Sollefteå Sollefteå kommun 2012-2013
Bel. byte kommunhus Sollefteå Sollefteå kommun 2012-2013
Omb. plan 7 kommunhus Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2012
Omb. badhus Bredbyn Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2011
Omb. badhus Husum Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2011
Omb. reception kommunhus Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2011
Reservkraft kommunhus Sollefteå Sollefteå kommun 2010
Ytterbelysning Paradiset Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2010-2011
Omb. rådhuset Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2010
Räddningstjänsten övningsbyggnad Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2009
Parkeringshus Örnsköldsvik A.Bylunds el 2008

Butiker och köpcentrum

Projektnamn Kommun Beställare År
Nordic Wellness Örnsköldsvik A.Bylunds El 2013-2014
JULA Örnsköldsvik TF vent & el 2011
Magasinet Örnsköldsvik A.Bylunds el
Port 9 Örnsköldsvik
Oscar gallerian Örnsköldsvik A.Bylunds el

Bostadhus och flerfamiljshus

Projektnamn Kommun Beställare År
Kv Egypten Örnsköldsvik Byggsigurd 2015-2018
BRF Prima Sundsvall PEAB 2015
Hamnlotsen Örnsköldsvik PEAB 2013-2014
Kv. Svea Nordmaling A.Bylunds el 2013
Ting1 flerfamiljshus Örnsköldsvik A.Bylunds el 2012-2013
Kv Afrika Örnsköldsvik PEAB 2010
Kusthöjden flerfamiljshus Örnsköldsvik Kusthöjden 2010-2011
Mosebacke Örnsköldsvik 2010
Kusthöjden bostadshus Örnsköldsvik Kusthöjden 2009

Idrottsanläggningar

Projektnamn Kommun Beställare År
Allaktivitets hall Björna Örnsköldsvik Björna industri 2017
Hallsta berget skidanläggning, ny belysning Sollefteå Sollefteå kommun 2014
Fotbollshall, Bosch Rexroth hallen Örnsköldsvik A.Bylunds el 2012
Omb. omkl. Skyttis hallen Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2012
Fjällräven center (FD Swedbank arena) Örnsköldsvik Bravida EL Sverige AB 2005

Kontorsbyggnader

Projektnamn Kommun Beställare År
Omb. och tillbyggnad Thordab Örnsköldsvik TF Ventilation & EL 2015
Omb. Kronan, nytt kommunhus Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2013-2014
Omb. Nordea Örnsköldsvik A.Bylunds el 2012
Ågrenshuset plan 4 Örnsköldsvik TF Vent & el 2011
Omb. kontor Hägglunds Drives Örnsköldsvik 2010-2011
Sessionsal kommunhus Örnsköldsvik Sollefteå kommun 2008

Kyrkor och församlingslokaler

Projektnamn Kommun Beställare År
Omb. bel nätra kyrka Örnsköldsvik Nätra församling 2011
Styr Nätra församling Örnsköldsvik Nätra församling 2011

Industrilokaler

Projektnamn Kommun Beställare År
Omb. elcentral Masonite Lättelement Örnsköldsvik Masonite Lättelement 2014

Utomhusmiljöer

Projektnamn Kommun Beställare År
Bussgata Sjukhusområdet Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun 2017
Byte av ytterbelysning E3 Sollefteå Sollefteå kommun 2015
Ny kaj Gullvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2015
Varvskajen, ombyggnation Örnsköldsvik Örnsköldsvik kommun 2014
Byte av ytterbelysning E2 Sollefteå Solatum & Sollefteå kommun 2014
Byte av ytterbelysning E1 Sollefteå Solatum & Sollefteå kommun 2011
Bosch Rexroth, motorvärmaranläggning Örnsköldsvik Bosch Rexroth 2011