NOLA ELKONSTRUKTIONER AB

  • Ting1 - Huvudentré, Flerfamiljsbostad

Nola elkonstruktioner har bedrivit verksamhet inom elkonstruktioner sedan 1987, idag jobbar fyra elkonstruktörer på Nola elkonstruktioner för att utföra olika typer av uppdrag. Vi har en bred kompetens inom flera områden
Vi är inte främmande för utmanande projekt och ny teknik.
Nola elkonstruktioner har över 50 års erfarenhet från elbranschen.


Vi har erfarenhet av att projektera DALI- och KNX-anläggningar. Både små och större projekt.
Vi har lång erfarenhet av projektering, kontroller, upphandlingar av hissar, kalkyler och besiktningar av elanläggningar i olika projekt, se referenser om tidigare utförda projekt.