NOLA ELKONSTRUKTIONER AB

  • Ting1 - Huvudentré, Flerfamiljsbostad

Nola elkonstruktioner är utför projektering inom elkonstruktioner, för belysning, kraft, telesystem och styrsystem. Vi har bedrivit verksamheten sedan 1987 och har genom åren utfört flera många olika projekt, allt från skolor, kontor, utomhusmiljöer, lägenheter, industrilokaler. Vi innehar en bred kompetens inom flera områden och är inte främmande för teknik eller använda nya typer av teknik som kan vara lämplig för specifikt projekt.

Hör av er till oss om ni har frågor eller funderingar.