Rambeskrivning skola i Sollefteå

Nola elkonstruktioner har fått uppdrag av Sollefteå kommun att upprätta en rambeskrivning för en renovering och ombyggnad av GB-skolan i Skollefteå.
 Rambeskrivningen omfattar el- och telesystem.