Teleregistrering

Sedan en tid tillbaka har Nola elkonstruktioner investerat i ett nytt teleregistreringsprogram typ CADdirekt TELE för att på ett bättre sett kunna skapa och hantera teleregistrering enligt både nya och gamla standarden.

Kan skapa hela teleregistreringen digitalt och kunna hantera namnsättning, hantering och uppbyggnad på ett bra och strukturerat sätt.