Flerfamiljsbostäder BRF Bryssel i samarbete med BRAVIDA

Nola elkonstruktioner AB har fått i uppdrag av BRAVIDA El att utföra el-projekteringen för flerfamiljsbostad med 30 lägenheter och 2 lokaler.

BRAVIDA har fått totalentreprenad uppdrag från NCC att utföra belysning, kraft och teleinstallationer för hela projektet.

Projektet ska förvaltas av HSB