Flerfamiljsbostad, Framnäsudden Etapp 1

Vi har fått uppdrag av NCC att ta fram handlingar för flerfamiljsbostadsprojektet vid Arenan i Örnsköldsvik Framnäsudden, gällande etapp 1 som består av en byggnad på 14 våningar med 51 lägenheter.

Projekteringen omfattar kraftsystem, belysning, telesystem och kanalisation i byggnaden och närområdet runt omkring med tillhörande förrådsbyggnad och garage.