Tjänster

Nola elkonstruktioner har långt och bred erfarenhet inom el- och teleområdet för de flesta olika typer av anläggningar. Vi hjälper till med både stora och små anläggningar och byggnader. Vi kan erbjuda kvalificerad rådgivning inom de flesta områden som finns för elsystem och telesystem. 
Vi kan åta oss alla sorters utmaningar och uppdrag och hjälper till från idé till färdig anläggning.

Installationsprojektering

Vi projekterar kraft, belysning, tele-/datasystem, inbrottslarm, passersystem, brandlarm och styr / övervakning. Kan hjälpa till med allt från förstudier till relationshandlingar med ritningar, scheman och tekniska handlingar som kan behövas för att kunna utföra en upphandling eller utföra arbetet på arbetsplatsen.

Utredningar

Gör utredningar av befintliga elanläggningar

Besiktningar

Vi utför även entreprenad-, garanti-, inventerings- och statusbesiktningar. Vi gör även utredningar och kontroller på elanläggningar.

Dokumentation

Vi kan hjälpa fastighetsägare och entreprenörer med att upprätta drift och skötsel instruktioner vid behov och även ta fram annan typ av dokumentation som man skulle vilja ha för ett projekt. 

Kalkyler

Vi kan göra fullständiga entreprenadkostnadskalkyler åt installatörer eller kalkyl underlag åt beställare för att kunna uppskatta vad ett projekt kommer kosta innan man börjat utföra installationer alt. börjat upphandlat elinstallatör.

Hissar

Upprättande av handlingar för upphandling av nya hissar eller modernisering av hissar. Framtagning av tekniska rambeskrivningar för upphandling av nya hissanläggningar i befintliga byggnader alternativt nybyggnationer.

Teleregistrering

Vi kan ta fram handlingar enligt SS 455 12 01-38 alternativt SS 455 12 01 utg 6. Handlingar tas fram med hjälp av programvaran CADdirekt Tele.