Våra tjänster

Nola elkonstruktioner hjälper er från en idé till en komplett färdig anläggning som är besiktad och klar för användning.

Installationsprojektering

Vi projekterar kraft, belysning, tele-/datasystem, inbrottslarm, passersystem, brandlarm och styr / övervakning. Kan hjälpa till med allt från förstudier till relationshandlingar med ritningar, scheman och tekniska handlingar som kan behövas för att kunna utföra en upphandling eller utföra arbetet på arbetsplatsen.

Utredningar

Gör utredningar av befintliga elanläggningar

Besiktningar

Vi utför även entreprenad-, garanti-, inventerings- och statusbesiktningar. Vi gör även utredningar och kontroller på elanläggningar.

Dokumentation

Vi hjälper till att upprätta skötsel och driftinstruktioner. Omfattning för detta enligt önskemål.

Kalkyler

Vi kan göra fullständiga entreprenadkostnadskalkyler åt installatörer eller kalkyl underlag åt beställare för att kunna uppskatta vad ett projekt kommer kosta innan man börjat utföra installationer alt. börjat upphandlat elinstallatör.

Hissar

Upprättande av handlingar för upphandling av nya hissar eller modernisering av hissar. Framtagning av tekniska rambeskrivningar för upphandling av hissentreprenör.

Teleregistrering

Vi kan ta fram handlingar enligt SS 455 12 01-38 alternativt SS 455 12 01 utg 6. Handlingar tas fram med hjälp av programvaran CADdirekt Tele.