Om oss

Nola Elkonstruktioner AB finns i Örnsköldsvik och har varit verksamma i över 20 år.

Idag äger och driver Roger Eklöf företaget. Resursmässigt finns att tillgång till elkonstruktör och elingenjörer samt en deltidsanställd för administration. Totala erfarenheten inom Nola elkonstruktioner i elbranschen är ca 50 år, där finns även tid som montör, ledande montör och arbetsledare inom olika elföretag.

Våra kunder är privata företag, kommuner, privatpersoner och entreprenörer.

För kunderna utför vi olika delar av uppdrag t.ex:

  • Projektering av anläggning från första planeringsstadiget till färdig handling och relationshandling.
  • Utredningar av olika former för elanläggningar.
  • Tekniska dokumentation av anläggningar.
  • Kontrolluppdrag
  • Entreprenad kalkyler
  • Besiktningsuppdrag el (entreprenadbesiktningar, garantibesiktningar, statusbesiktning och inventeringsbesiktning)

Nola Elkonstruktioner är ett företag som är lyhörd för ny teknik och lösningar inom elanläggningar. Vi hjälper till att ta fram en lämpliga tekniker och system för varje projekt. Den senaste tekniken är inte alla gånger den bästa lösningen för beställaren det kan vara andra faktorer som spelar in för att uppnå den mest optimala lösningen. Men vi är inte emot ny teknik och lösningar, om beställaren vill ha det så hjälper vi gärna till att ta fram en lämplig lösning för varje projekt. För varje projekt är unikt i sig och man måste tänka vilka system och tekniker som är lämpliga för just detta projekt.

Arbetar med den senaste CAD-tekniken med AutoCAD och MagiCAD som tilläggsmodul för elinstallationer, vi kan utföra projektering i 3D samt föra över våra handlingar till IFC-fil för samordning. Vi anpassar oss efter önskemål på redovisningslösningar.

Utbildar fortlöpande de anställda så att kunskapen inom företaget bibehålles och är enligt senaste tekniken. Företaget har utbildat de anställda inom kvalitetssäkring ISO 9000.