Miljöpolicy & kvalitespolicy


Nola elkonstruktioner AB har en kvalitets- och miljöpolicy där det övergripande målet är att utveckla företag och samhället för att bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer. I den mån vi kan påverka kunder och projekt.

Vi anser att miljö- och kvalitetsområdet är något som man ständigt måste utvecklas och uppdateras även anpassas efter ny teknik och ny forskning. Detta är något respektive handläggare ska framföra eventuella önskemål om förändringar till företagets huvudansvarige för kvalité, Roger Eklöf.

Miljöpolicy

Nola elkonstruktioner skall verka för användandet av miljövänliga, återvinningsbara material och energieffektiva tekniska lösningar.
Vi ska aktivt arbeta för att passa in företaget i ett uthålligt samhälle där vi till så lång utsträckning som möjligt inte ska påverka och förstöra möjligheter för kommande generationer.

Vi strävar efter att uppfylla nedanstående villkor som projekt anpassas:

– Förslå och föreskriva användning av miljövänlig materiel, material och utrustningar.
– Förslå återanvändning, återvinning och sortering av rivnings material.
– Följa kundernas och samhällets miljökrav.

Kvalitetspolicy

Nola elkonstruktioner AB skall alltid sträva efter att kunden får den kvalitet man förväntar sig. Vi vill alltid uppnå våra beställares kvalitetskrav med inriktning på en bra produkt och ekonomi för varje projekt. Våra tjänster strävas efter att vara en så problemfri och ekonomisk lösning som möjligt.

Vi strävar efter att uppfylla nedanstående villkor, till varje projekt:
– Effektivisera och optimera användningen av energi
– Minimera spridning av föroreningar
– Hålla oss uppdaterade på miljöområdet
– Använda den teknik som är bästa lösningen för varje kund, under förutsättning av kundens ekonomi i projektet
– Använda teknik som är så utformad så att framtida förändringar ska utföras på så enkelt sätt som möjligt.
– Anpassa oss efter kundens önskemål och förväntningar.
– Lösa problem på ett så bra sätt som möjligt för alla parter.

__________________________________

Roger Eklöf, VD